PENTRU CONSUM 500 -5000 EURO

Credit destinat persoanelor fizice
Furnizor: MOLDCREDIT
Durata: de la 6 la 36 luni

Suma creditului - Pînă la 5000 Euro

Termenul - Pînă la 36 luni

Rata dobînzii - 9% anual

Gaj - Fidejusiune

Comision pentru acordare - De la 1% pînă la 3% din suma creditului acordat

Comision de administrare -1%lunar

Condiţii suplimentare - Deţinerea unui bun imobil în proprietate

Taxe obligatorii


0 Euro
0,75 %
0 Euro
0 Euro
0 %

Taxe opționale


0 Euro
0 Euro
0 Euro

Informații suplimentare


0,5 Euro
0 Euro
back to top